NAMet-fagseminar (Metodegruppa) 18. januar i Oslo

NAMet – Metodedagen – ble arrangert onsdag 18. januar i Oslo

Gode og sikre målemetoder er en forutsetning for nye kontraktsformer og produktutvikling. Metodegruppen i Norsk Asfaltforening – NAMet – arbeider for å sikre lik og pålitelig analysering av asfaltmasse, asfaltdekker og råvarer til asfaltproduksjon i det norske asfaltmiljø, gjennom erfaringsutveksling og ringanalyser. Metodedagen arrangeres for å dele kunnskap om målemetoder i asfaltbransjen.

Her legges alle innlegg ut snart

Klikk på filen under og les hva NAMet programmet inneholdt.

alt

Last ned filer

2022-11-23 NAMet 2023.pdf
_1 - NAMet 2023 - åpning - Roar Telle.pdf
_2 Presentasjon av prosjektet «Asfaltdekkers funksjonsegenskaper».pdf
_3 Arnhild Statistikk ved ringanalyser.pdf
_4 20220118 Einar Aasprong NAMet Wheel tracking.pdf
_5 Stein Hoseth - Prall NaMet 2023.pdf
_6 Johnny Namet 2023 Bestandighet.pdf
_7 Ragnar - Ringanalyse Vändskak3.pdf
_7 Ragnar - Ringanalyse Vändskak3.pdf
_8 Martin Mengede - 23.01.18_Videre arbeid med filler-finstoff-mørtel_FIAM_NAMet.pdf
_9 20220118 Einar Aasprong NAMet Standardiseringsarbeid.pdf
_10 NAMet Fladvad.pdf
_11 Arnhild - Sandekvivalentmetoden.pdf
2023-01-19 Automatisert gods - Asfaltdagen 2.pdf