Asfaltdagen 19. januar 2023

Tema: Kvalitet, HMS, miljø, digitalisering og rekruttering,

 

Asfaltdagen hadde i år fire hovedtemaer: Kvalitet og utførelse, miljø, digitalisering og rekruttering/opplæring.

I tillegg fikk vi en politisk debatt med temaet: Alle sier vedlikehold er viktig, men hvem reduserer etterslepet? Dagens siste faglige del var «Digitalisering og rekruttering».  Og vi fikk høre om hvordan asfaltfabrikken fikk til å snakke med lastebilen, lastebilen med utleggeren også videre. Deretter ble det innlegg fra Statens vegvesen om hvordan de har blitt et datafyrtårn. Til slutt fikk vi få høre om selvkjørende godstransport. Del to handlet om rekruttering, krav til dokumentert opplæring, hvordan bli asfaltarbeider og hvordan få asfalt til å bli et statusyrke.

Klikk på filen under og les hva programmet til Asfaltdagen innholdt. 

Last ned filer

2022-01-13 Asfaltdagen 2023.pdf
_2 Ingrid Hovland 230119 IDH Asfaltdagen.pdf
_3 Roger Ljunberg Kallteknik Norge 2023 final.pdf
_4 Terje Giæver Vegoppmerking - Synlighet, levetid og effekt på ulykker.pdf
_5 Andre Waage - Asfaltdagen.pdf
_6 Jostein Aksnes - Nye krav til resirkulert asfalt i N200 - Asfaltdagen 2023.pdf
_7 Petter Fossheim Asfaltdagen 2023 Velde Asfalt.pdf
_8a Thor Asbjørn Ivaretar dagens kontrakter utviklingen innen miljø.pdf
_8b arne aakre - Asfaltdagen 19 01 23 presentasjon.pdf
_9 Martin Luby - CF Norway 230119.pdf
_10 Runar Ovesen - 230119 Asfaltdagen.pdf
_12 Ketil Håpnes - 19.01.2023-Dokumentert opplæring på asfaltutstyr-Asfaltdagen 2023.pdf
_13a Tor Heimdal) Lærlinger på jobb.pdf
_14 Lars Sigmund Asfaltdagen 2023 - attraktivitet.pdf
_15 Robert - Årets asfaltjobb 2022.pdf