Velkommen til Norsk Asfaltforening

NA Vi holder deg oppdatert på asalt 940x440.png

Norsk Asfaltforening er et forum for faglig og sosial kontakt innen bransjen. Foreningens formål er å fremme asfaltteknikkens utvikling innen forskning, forskrifter, utførelsesmetoder og anvendelse. Velkommen til oss!