Strategisamling 29. mai i Bergen

Norsk Asfaltforening avholdt strategisamling i Bergen 29. mai. Her ble det diskutert alt fra korte og langsiktige mål for foreningen, status fra faggruppene og ikke minst 50 års jubileum og Asfaltdagen i 2025.

 

alt

På bilde ser dere de som deltok: Fra venstre øverst Hilde Heieren, Akershus Fylkeskommune, Joralf Aurstad, Statens vegvesen, Andre Waage, NCC, Jon Borge Finset, Nynas AS, Eirik Strand, Abior, Even Sund, Statens vegvesen, Vibeke Taranger, Veiteknisk Institutt,  Zara Anastasio, Statens vegvesen, Jostein Aksnes, Statens vegvesen, Thor Asbjørn Lunaas, Statens vegvesen, Lisa T. Hannesvik, ViaNova ,