Årsberetninger

Her oppsummeres aktiviteter og resultater i Norsk Asfaltforening

Aktiviteter og resultater i 2023

Norsk Asfaltforening Årsberetning 2023.jpg

Aktiviteter og resultater i 2022

Norsk Asfaltforening Årsberetning 2022.jpg

Aktiviteter og resultater i 2021

Norsk Asfaltforening Årsberetning 2021.jpg

Aktiviteter og resultater i 2020

Årsberetning 2020 forside.jpg