Styret i Norsk Asfaltforening 2020-2021

 

 

Robert Norbeck, Feiring Asfalt AS

Utdannet anleggsingeniør fra høyskolen på Gjøvik.  Startet i anleggsbransjen hos Skanska i  1995 hadde ulike roller i Skanska (anleggsleder, prosjektleder, prosjektsjef). Jobbet i Skanska frem til 2014.  Startet i NRC bane som daglig leder i 2014 og jobbet der frem til 2017. Hadde en kort tur innom rådgivene ingeniører hos Cowi som leder for baneenheten i 2017 før han startet som daglig leder i Feiring Asfalt desember 2017.

Sittet i styre i Norsk Asfaltforening siden juni 2018.

Styre i NA for 2020/2021

Styreleder Robert Norbeck, Feiring Asfalt AS

Styremedlem Even Sund, Statens vegvesen

Styremedlem Glenn Thorèn, Pon Equipment

Styremedlem Jostein Aksnes, Statens vegvesen

Styremedlem Hilde Heieren, Viken fylkeskommune

Styremedlem Vidar Stavik, Veidekke AS