NADim 28. november 2024

NADim arrangeres 28. november på Radisson Blu Airport Hotel Gardermoen.

Mer om programmet og påmelding kommer.

 

alt

 

Dimensjoneringsgruppen i Norsk asfaltforening (NADim). Faggruppen skal være en katalysator for utvikling innenfor dimensjonering og forsterkning av vegkonstruksjoner med asfaltdekker samt innenfor vegbyggingsmaterialer og prognosering av tilstandsutvikling.