Bindemiddelgruppen sitt fagseminar NABin 2022 ble arrangert 25. oktober 2022 i Oslo

Bitumen – hvor går veien videre?

Krav om EPD og lavere CO2-avtrykk på produksjon og utlegging av asfalt tvinger frem nye løsninger og nye produkter.

De seinere årene er det presentert mange nye produkter som baserer seg på biogene råvarer. I årets NABin konferanse førsøkte vi å skape et litt bredere bilde av dagens situasjon, og kanskje fikk vi litt mer innblikk i hvor veien går videre.

Klikk på filene under og se innleggene og programmet.

alt

Last ned filer

NABin 2022.pdf
22.1 Miljøaspekter ved bruk av biogene produkter i asfaltproduksjon, Andreas Brekke.pdf
22.2 Kartlägging av biobitumen i värden, Emma Wittboldt.pdf
22.3 Produktutvikling med miljøperspektiv, Jon Borge Finset.pdf
22.4 Mikroplast fra PMB, Elisabeth Rødland.pdf
22.5 Revisjon av N200 vedrørende gjenbruk, Joralf Aurstad.pdf
22.6 Testing av bindemidler, Thomas Haukli Fiske.pdf
22.7 KFA og status bindemiddelforsøk, Roar Telle.pdf
22.8 Utvikling innen miljø, Statens Vegvesen, Thor Asbjørn Lunaas.pdf
22.9 Utvikling innen miljø, entreprenør, Arne Aakre.pdf