Norsk Asfaltforening

alt

Norsk Asfaltforening er et forum for faglig og sosial kontakt innen bransjen. Foreningens formål er å fremme asfaltteknikkens utvikling innen forskning, forskrifter, utførelsesmetoder, anvendelse og lignende gjennom fagseminarer og samarbeid med internasjonale organisasjoner.

Virksomhetene er statlige og kommunale etater,  private entreprenører, konsulenter, leverandører og oljeselskaper. Foreningen er upolitisk og uten tilknytting til særinteresser som byggherrer eller entreprenører.

Et styre på 6 leder foreningen og formålsparagrafen går i korthet ut på å fremme bruken av asfalt og være en pådriver i asfaltteknisk FOU arbeide. Veiteknisk Institutt har sekretærfunksjonen.

Møteplass nummer èn er Asfaltdagen som arrangeres i slutten av januar hvert år. Her holdes foredrag om temaer som opptar asfaltfolket, siste nytt fra gamle og nye prosjekter rapporteres, og ikke minst diskuteres. Frammøtet de siste årene har vært ca. 250 deltakere.

Foreningen arrangerer også en årlig studietur over 3-4 dager. Turen går til inn- og utland. 

Faggrupper er også opprettet innen områdene: 

  • Bindemidler
  • Dimensjonering
  • Analysemetoder
  • Maskiner (ikke aktiv for tiden)
  • Gjenbruk (gruppen var grunnlaget for KFA)
  • Funksjonskontrakter (ikke aktiv for tiden)


Følg oss gjerne på Instagram og Facebook