NAMet onsdag 24. januar 2024

NAMet arrangeres onsdag 24. januar 2024 i Oslo.

alt

Gode og sikre målemetoder er en forutsetning for nye kontraktsformer og produktutvikling. Metodegruppen i Norsk Asfaltforening, NAMet, arbeider for å sikre lik og pålitelig analysering av asfaltmasse, asfaltdekker og råvarer til asfaltproduksjon i det norske asfaltmiljøet, gjennom erfaringsutveksling og ringanalyser. Metodedagen arrangeres for å dele kunnskap om målemetoder i asfaltbransjen.

Les mer om program og fyll ut påmeldingskjema. Husk påmeldingsfrist 4. januar. Påmelding etter denne frist belastes med kr 500,- i tillegg.

 

Husk at Asfaltdagen arrangeres på samme sted i Oslo dagen etter NAMet, torsdag 25. januar, se egen påmelding her 

 

alt

Last ned filer

NAMet 2024.pdf

Påmelding til NAMet fagseminar 24. januar 2024

* Bedrift//etat
* Fornavn
* Etternavn
* Fakturaadresse
* Merk faktura
Matintoleranse, angi hvilke
* Mobilnummer
E-postadresse
* Kryss ut for deltakeravgift
Min bedrift/etat er medlem kr 3080
Min bedrift/etat er ikke medlem kr 4080
Foreleser
Presse
* Kryss ut for at du kan oppføres på deltakerlisten
Ja
Nei
Kryss av for bedriftsmedlemskap i Norsk Asfaltforening og få medlemspris. Innmeldingsskjema på vår hjemmeside
Ønsker medlemskap i NA