Asfalt – praktisk talt

web siden.jpg

Vi kan jevnlig lese avisoverskrifter som «Etterslepet i veivedlikehold bare øker og øker».

På Asfaltdagen 2023 var et av temaene «Alle sier vedlikehold er viktig, men hvem reduserer etterslepet?

Norsk Asfaltforening og Veiteknisk Institutt gikk sammen om å arrangere dagsseminaret «Asfalt – praktisk talt». På dette seminaret var alt av tungleste håndbøker, manglende bevilgninger eller hvem som egentlig burde hatt skylden for hvordan vi har havnet i dette uføret glemt. Målet med seminaret var at vi skulle bli bedre på å avdekke og gjenkjenne skader i asfalt på tidligst mulig tidspunkt, og samtidig få med tips og ideer på hva vi kan gjøre for å unngå at samme feil blir gjort på nytt. 

«Asfalt – praktisk talt» rettet seg spesielt mot bestillere som ikke har spesialkompetanse på asfalt (kommuner m.fl.) samt asfaltselskaper som jevnlig gjennomfører mindre vedlikeholds- og reparasjonsarbeider, hvor praktiske utførelsesdetaljer ofte er ekstra viktig.

Seminaret ble avholdt med nærmere 90 deltakere. 

 2023 var første gang dette seminaret ble arrangert og vi har planer om å gjenta det, men ikke årlig slik som de andre fagseminarene. Sees på seminar om Asfalt-Praktisk talt i 2025.

Klikk på filene nedenfor og få frem innleggene på seminaret

Last ned filer

Asfalt Praktisk talt 2023.pdf
Asfaltdagen - Med video.pdf
Glenn Thoren PPT Asfalt Praktisk Talt.pdf
LERANG - ASFALT PT.pdf
PAUL SENSTAD - Hovedplan veg 13. april 2023.pdf
Preventivt vedlikehold - Asfalt - praktisk talt 13.04.2023.pdf