Asfaltdagen 25. januar 2024

Asfaltdagen arrangeres 25. januar 2024 i Oslo

alt

Tema: Miljø, gjenbruk, maskiner, kontrakter og vedlikehold.

Nok et år hvor vi setter søkelyset på aktuelle utfordringer, nyheter og prosjekter innen asfaltfaget. Med økte krav
til vekting av miljø i offentlige anskaffelser og Norges mål om 55% utslippskutt innen 2030 settes det høye krav
til oss som bransje. Vi må bidra på alle områder for å minske dagens utslipp. Dette gjør vi gjennom utforming av
kontraktene våre, maskin og utstyrsprodusentenes nye teknologi og klimasmart vedlikehold.

Les mer om programmet og meld dere på ved å fylle ut skjema under. Husk påmeldingsfristen 4. januar. Påmelding etter denne frist belastes med kr 500,- i tillegg.

 

Husk at fagseminaret NAMet (Metodegruppen) arrangeres på samme sted i Oslo dagen før Asfaltdagen, onsdag 24. januar, se egen påmelding her 

 

alt

Last ned filer

Asfaltdagen 2024.pdf

Påmelding til Asfaltdagen 25.januar 2024, Oslo

* Bedrift//etat
* Fornavn
* Etternavn
* Fakturaadresse
* Merk faktura
Matintoleranse, angi hvilke
* Mobilnummer
E-postadresse
* Kryss ut for deltakeravgift
Min bedrift/etat er medlem kr 3080
Min bedrift/etat er ikke medlem kr 4080
Senior/student 950
Foreleser
Presse
Kryss ut for at du kan oppføres på deltakerlisten
Ja
Nei
Kryss av for bedriftsmedlemskap i Norsk Asfaltforening og få medlemspris. Innmeldingsskjema på vår hjemmeside
Ønsker medlemskap i NA