Asfaltdagen 21. januar 2021 ble erstattet med et kort webinar

Asfaltdagen 2021 Web-01.jpg

Den tradisjonelle asfaltkonferansen 21. januar 2021 på SAS hotellet ble erstattet av et kortere webinar pga. Covid-19. Webinaret var gratis. 

 

Klikk her for å komme til webinaret.

 

PROGRAM FOR WEBINARET 

Start Kl.12.00

Innledning av styreleder Robert Norbeck

Presentasjon av "Forsøk på Kløfta i 2019, forsterkning av kommunal vei med asfaltgranulat og geonett og utlegging av nytt slitelag med 60% gjenbruk".

Ved  Roar Telle, Veiteknisk Institutt

Utdeling av "Årets Asfaltjobb 2020

Avslutning ved styreleder Robert Norbeck