Årets Asfaltjobb 2023

Årets Asfaltjobb går til et lag som gjennom sesongen har levert kvalitetsarbeid og som har bidratt til en sikker, ryddig gjennomføring og et godt samarbeid med byggherren.

Norsk Asfaltforening inviterer alle til å komme med forslag til hvem som fortjener å bli kåret til «Årets Asfaltjobb 2023». Prisen blir delt ut på Asfaltdagen 25. januar 2024 i Oslo.

 

Frist for å sende inn forslag 15. desember d.å

alt

Hensikten med prisen er å sette fokus på forhold som bringer asfaltfaget fremover. Det gjelder ikke minst de ca. 300 asfaltlagene i Norge, som er avgjørende for at kunden skal få levert kvalitetsvare.

Asfaltlag kan nomineres for enten enkelte jobber eller for kvalitet levert over tid.

 

Synes du at ditt utleggerlag fortjener prisen? Eller er du en byggherre som er meget fornøyd med en godt utført asfaltjobb?

Send inn forslag til Årets asfaltjobb 2023 ved å fylle ut det elektroniske skjema på nettsiden innen 1. desember 2023. 

En uavhengig jury knyttet til Veiteknisk Institutt vil vurdere de innkomne forslag og gir en innstilling til styret i Norsk Asfaltforening som igjen vil stå for endelig beslutning.

 

Husk å sende inn forslaget innen 1. desember 2023

Fyll ut skjema til Årets Asfaltjobb 2023 innen 15. desember

* Kandidatlagets firma/virksomhet
* Kandidatlagets navn (leggelag/utførende enhet/avdeling)
* Kandidatlaget representeres ved (navn og stilling)
* Kandidatens telefonnr.
* Begrunnelse for forslaget. Ønsker man å legge ved mer dokumentasjon send et vedlegg til post@norskasfaltforening.no
* Kvalitet (Håndverksmessig kvalitet)
* Forholdet til byggherre
* HMS (arbeidsvarsling, arbeidsmiljø, sikkerhet mm.)
Annet
* Navn forslagstiller - forslagstiller vil bli kontaktet
* Forslagstiller virksomhet (etat/firma)
* Forslagstiller telefonnr.
E-post til forslagstiller