NABin fagseminar 2020 er utsatt til 19. oktober 2021, Oslo

NABin_2021_SoMe 01.jpg

NABin sit fagseminar 2020 er avlyst pga. Covid-19. NY dato for NABin fagseminar er 19.oktober 2021 i Oslo.