Miljødagen 2020, Oslo 31. mars er som følge av Corona viruset avlyst. Dato for ny Miljødag er 14. oktober 2020

Ny dato forside.jpg

Veiteknisk Institutt(VTI)  og Norsk Asfaltforening (NA) har besluttet å avlyse «Miljødagen» 31. mars 2020

Husk at  alle som ønsker å delta på Miljødagen 14. oktober 2020 må sende inn ny påmelding. Elektonisk påmeldingsskjema finner du nederst på siden og fristen for påmelding er satt til 23. september.

 

Tema: Klimafokus i asfaltbransjen.

Samfunnet har klare mål for reduksjon av klimagasser. Asfaltbransjen har i flere år arbeidet for å redusere utslipp fra produksjon av asfalt, og bransjen har tatt i bruk produktdeklarasjon for asfalt. Både innen nybygging av vei og reasfaltering skal utslippene reduseres betydelig innen 2030. Det er krav om miljøvekting i offentlige anskaffelser. Miljødagen 2020 tar sikte på å informere om hvor vi er og hvor veien går videre.

Det ble gjort forsøk med vektlegging av CO2-utslipp i kontrakter i 2019. Nå er tiden inne for å ta i bruk vektlegging av klimagassutslipp ved tildeling av asfaltkontrakter. Hvordan bør dette gjøres?

.

 

Les mer om programmet ved å trykke på filen under. Påmelding på skjema under filen. Husk fristen 23. september.

Last ned filer

NY Miljødagen 2020.pdf

Påmelding til ny Miljødag 14. oktober 2020

* Bedrift//etat
* Fornavn
* Etternavn
* Fakturaadresse
* Merk faktura
Mat intoleranse angi hvilke
* Mobilnummer
E-postadresse
Deltakeravgift
Min bedrift/etat er medlem av Norsk Asfaltforening
Min bedrift/etat er medlem av Veiteknisk Institutt
Jeg ønsker tilbud om medlemsskap