Miljødagen 2020 arrangeres 14. oktober 2020, Oslo

Ny dato forside.jpg

Veiteknisk Institutt(VTI)  og Norsk Asfaltforening (NA) vil avholde Miljødagen 14. oktober 2020 i Oslo.

Elektonisk påmeldingsskjema finner du nederst på siden og fristen for påmelding er satt til 23. september. Husk at var du påmeldt til Miljødagen i mars d.å, som nå ararrangeres 14.oktober 2020, må det sendes inn ny påmelding.

 

Tema: Klimafokus i asfaltbransjen.

Samfunnet har klare mål for reduksjon av klimagasser. Asfaltbransjen har i flere år arbeidet for å redusere utslipp fra produksjon av asfalt, og bransjen har tatt i bruk produktdeklarasjon for asfalt. Både innen nybygging av vei og reasfaltering skal utslippene reduseres betydelig innen 2030. Det er krav om miljøvekting i offentlige anskaffelser. Miljødagen 2020 tar sikte på å informere om hvor vi er og hvor veien går videre.

Det ble gjort forsøk med vektlegging av CO2-utslipp i kontrakter i 2019. Nå er tiden inne for å ta i bruk vektlegging av klimagassutslipp ved tildeling av asfaltkontrakter. Hvordan bør dette gjøres?

.

 

Les mer om programmet ved å trykke på filen under. Påmelding på skjema under filen. Husk fristen 23. september.

Last ned filer

NY Miljødagen 2020.pdf

Påmelding til ny Miljødag 14. oktober 2020

* Bedrift//etat
* Fornavn
* Etternavn
* Fakturaadresse
* Merk faktura
Mat intoleranse angi hvilke
* Mobilnummer
E-postadresse
Deltakeravgift
Min bedrift/etat er medlem av Norsk Asfaltforening
Min bedrift/etat er medlem av Veiteknisk Institutt
Jeg ønsker tilbud om medlemsskap